Liigu sisu juurde

Kaugemale arenenud Alzheimeri tõvega haigetel kasutatakse esmavalikuna memantiini, mida võib kombineerida ka donepesiiliga. Neid ravimeid müüakse erineva nimetusega, mis oma efektiivsuselt on samaväärsed.

Kokkuleppe kohaselt kuuluvad uuringuartiklite, ülevaadete ja haigusjuhtude varalised õigused Eesti Arstide Liidule ning teiste Eesti Arstis avaldatud materjalide varalised õigused nii Eesti Arstide Liidule kui ka ajakirja välja Uhiste haiguste voimalikud probleemid osaühingule Celsius Healthcare.

Uhise too valtimine

Ajakiri sõlmib iga autoriga õiguste ülemineku kohta kirjaliku kokkuleppe. Kui avaldatud artikli koopiat kasutatakse mittetulunduslikul eesmärgil, näiteks õppetöös või lisatakse see väitekirja, siis ei ole kirjastajalt selle kasutusloa küsimine tarvilik.

Hip turse endoprotertheetika

Kui autorid on kasutanud oma töödes mujal avaldatud materjali fotod, joonised jmssiis tuleb selle Eesti Arstis avaldamiseks saada luba materjali kasutusõiguse omanikult. Algupäraste uuringute, ülevaate- ja koolitusartiklite ning haigusjuhtude kirjelduste autorid peavad oma kaastöös alati esitama võimaliku huvikonflikti deklaratsiooni.

WHY REGRESSION THERAPY?

Muud tüüpi kaastööde korral võib ajakirja toimetus seda autoritelt täiendavalt küsida ja avaldamisel artiklile lisada. Avaldamisel lisatakse artiklile selle esmase toimetusse saabumise, avaldamisotsuse ja internetis avaldamise kuupäev.

Hoorudes liigesevalu ulevaateid

Most read articles by the same author s.