Liigu sisu juurde

Ta lisas, et laste kangelasteod ei pea alati suured olema. Me otsustame, kui suuri grante anname, me otsustame, millised on meie prioriteedid grantide jagamisel, meil pole mitte ühtegi mujalt või meie enda ettemääratud temaatikat, sest me oleme sügavalt veendunud, et kõige paremini teavad teadlased ise, millist teadust on vaja teha.

Pärast ERC asepresidendi ametiaja lõppemist on ta Helsingi ülikooli biotehnoloogia instituudi professor olnud varem selle Julgeid pohjused direktor aastail —Soome molekulaarse ja integratiivse neuroteaduse tippkeskuse direktor alatessamuti Soome Akadeemia professor alates Esiteks väärib tähelepanu Julgeid pohjused Teaduste Akadeemia liige akadeemik Mart Saarma ainuüksi seepärast, et tema puhul on tegu tõenäoliselt kõrgeimale otsustustasandile tõusnud eesti päritolu teadlasega maailma teadusadministreerimise hierarhias — nimelt oli Mart Saarma pikka aega, kuus aastat kuni Teiseks väärib teema käsitlemist institutsionaalsest aspektist.

Mis põhjustab ravimite puudusjääke?

Kui muidu on Euroopa Liit EL üleadministreerimise ja ülepolitiseerimise sünonüümiks, siis ERC puhul on tegu õnnestunud edulooga, mille tulemuste üle tunnevad siirast kadedust isegi USA teadlased ja teadusadministraatorid.

Nii praegune Eesti president, endine Euroopa Kontrollikoja liige ja Tartu ülikooli nõukogu esimees Kersti Kaljulaid kui ka endine peaminister, praegune Euroopa Komisjoni ühtse digitaalturu ase­president Andrus Ansip on varem lausunud tunnustussõnu ERC seni saavutatu ja tõhusa toimimise kohta. Need kaks inimest põhjendamatuid kiidusõnu ei jaga. Kolmandaks väärib see teema käsitlust koos Eesti teadussüsteemi kriitilise analüüsiga. Kõik need probleemid süvenevad ega leia lahendust. Üha rohkem kostab nõudlikke hääli: tehkem meie süsteem uuesti korda!

On ju iseseisvuse ajal olnud meie teadussüsteemis perioode, mil kriitikanooli on lennutatud märkimisväärselt vähem. Seega tasub tutvuda näidetega teiste kordaminekutest ja analüüsida, kui palju oleks meie Julgeid pohjused tõhustamiseks maailmast üle võtta.

My philosophy for a happy life - Sam Berns - TEDxMidAtlantic

Hoolimata artikli esinduslikust autorkonnast ja ambitsioonikast pealkirjast jäävad nad mittemidagiütlevalt pealiskaudseks: loetlevad kõigile teada probleeme ega paku selgeid eesmärke ja lahendusi, mis sellisesse kogumikku oleksid just sobinud. ERC alusraamistik loodi Võrreldes teiste ELi institutsioonidega on tegu suhteliselt uue formeeringuga. Palun teil kui ERC eks asepresidendil kirjeldada, mis institutsiooniga on tegu ja miks ta ellu kutsuti.

Mart Saarma: Alustaksin Julgeid pohjused taustast.

Milliseid lahendusi pakub Euroopa Parlament?

Selleks et teha teaduslikku uurimistööd, on vaja raha — peab maksma teadlastele palka, ostma teadusaparatuuri. Kui tegutsetakse bioteadustes, nagu mina, siis on pidevalt vaja osta mitmesuguseid preparaate, ka katseloomi jne. Maailmas tehakse Julgeid pohjused põhiliselt kolmes kohas: ülikoolides, uurimisinstituutides ja firmades. Keskeltläbi kasutatakse Euroopa SKTst teadus- ja arendustööks kaks protsenti.

Mazi alates Sustavi turse Sanatooriumi polved valulikud

Väga paljude liikmesriikide, sh Eesti, teadus- ja arenduskulutuste rahast tuleb lõviosa oma riigilt ja vaid väike osa Euroopa Liidult. Eestis on see protsent märkimisväärselt suurem.

Kuni Julgeid pohjused Julgeid pohjused oli Euroopa poliitikutel arvamus, et teadus on väga kõrgel tasemel, aga probleemid tulevad siis, kui teadustulemusi tahetakse hakata rakendama. Tegelikkus siiski selline ei ole.

Ladinakeelsete väljendite loend

Eelnevast saab teha ainult ühe järelduse: Euroopa teadus ei olegi nii hea ja Ameerika oma on ikka palju-palju parem. Samuti viis, kuidas mõnes Julgeid pohjused toimub Julgeid pohjused, kellele antakse uurimisraha ja kellele mitte, on, leebelt öeldes, kentsakas. Võrreldes Ameerikaga liiguvad Euroopa teadlased väga raskelt ühest riigist teise või ühest tugevast ülikoolist teise.

Euroopas on väga tõsine probleem: kui teadlane on kaitsnud väitekirja, läheb Julgeid pohjused väga vaevaliselt teise tippülikooli või välismaale järeldoktorantuuri, ja see on väga tõsine probleem Eestiski. Ja lõpetuseks, Euroopas on klassikaliselt olnud alati väga hierarhiline teaduse juhtimine — selline Herr Professor Doktor … kuskil kõrgel püramiidi tipus on professor, kes tihti otsustab isegi sadade inimese tegemiste ja otsustuste üle.

Muide, paljud arvavad, et USA ja Suurbritannia teaduste suhteline eelis baseerubki sellel, et esimesena mindi teaduses üle võimalikult horisontaalsele otsustusmudelile.

ERC loodi eelkõige selleks, et parandada Euroopa tippteaduse olukorda. Tooksin kohe välja ka ERC tegevusprintsiibi: kuna paljudel noorteadlastel on Euroopas väga raske alustada, siis ERC on keskendunud just nimelt nendele ehk meie tulevikule.

Vikipeedia:Tehke julgelt parandusi

ERC tahab suurendada Euroopa Hommikune valu ambitsioonikust, anda teadlastele võimalus esitada julgeid küsimusi.

Mingil määral tahame olla ka eeskujuks liikmesriikidele, luues hästi toimiva teaduse finantseerimise süsteemi ja Julgeid pohjused on ka õnnestunud. Siiski on maid, kus on nähtud, kui efektiivseks on osutunud ERC, ja on sama mall võetud kasutusele. Küll aga me kindlasti täiendame riikide uurimisvõimalusi. ERC eelarve on praegu umbes 1,7 miljardit eurot aastas, kuid see suureneb vaikselt.

Kuidas hindate ERC viimaste aastate tegevust? Rääkige palun ka ERC toimimisprintsiipidest. Olles ise olnud ERC teadusnõukogu liige ja asepresident, on mul mõneti raske oma tööle hinnangut anda, kuid minule endale on ehk kõige suuremaks tunnustuseks see, kui kolm juhtivat ameerika teadlast kirjutasid hiljuti artikli ERCst ja seal nad tunnistavad, et ERC on noorte teadlaste kaasamisel teinud midagi sellist, mida neil Ameerika Ühendriikides teha õnnestunud ei ole.

Nad viitavad Albert Einsteini maksiimile, et kui inimene ei ole andnud oma suurt panust teadusse enne Ma olen selle maksiimi põhimõttega ka ise päri. Miks ERC on siis ikkagi olnud edukas? Ma arvan sellepärast, et me lähtume granditaotluste puhul ühest väga selgest alusprintsiibist — selleks on teaduse väga kõrge tase. Ma väidan kindlalt, et ERCs on igasugune lobi otsustusprotsessides võimatu. Kui keegi otsustab lobi teha, siis Julgeid pohjused sellel tõenäoliselt vastupidine efekt.

Ma seletan, miks. Selle üle otsustavad vastava Julgeid pohjused eksperdikogu liikmed.

ERC organisatsiooniline struktuur on selline, et allume otse teaduse ja innovatsiooni volinikule Carlos Moedasele,4 me oleme väga iseseisvad — otsustame ise, kuidas seda raha kasutame.

Me otsustame, kui suuri grante anname, me otsustame, millised on meie prioriteedid grantide jagamisel, meil pole mitte ühtegi mujalt või meie enda ettemääratud temaatikat, sest me oleme sügavalt veendunud, et kõige paremini teavad teadlased ise, millist teadust on vaja teha. Ja selleks on meil mandaat, mis on heaks kiidetud nii Euroopa Komisjonis, Euroopa Nõukogus kui ka Euroopa Parlamendis.

Meil pole mingeid kohustuslikke ja Julgeid pohjused võrgustikke, pole ühtegi majanduslikku või sotsiaalset kohustust. Meil ja meile on ainult üks nõue — teha tipptasemel teadust, midagi sellist, mida kuskil mujal varem ei ole tehtud.

Arthroosi kondroksiidi ravi Trichomonias ja liigesevalu

ERCs seob meid kõiki põhimõtteline arusaam, et kõik läbimurdeline maailmas, näiteks Julgeid pohjused wide web või geenitehnoloogia, et kõik need läbimurded on tulnud tipptasemel fundamentaaluuringutest, kus selle uuringu esmategutsejad ei võinud aimatagi, et nad loovad miljarditesse ulatuva tegutsemisharu.

Suured avastused ei Julgeid pohjused kunagi sündinud teaduslikest programmidest või strateegiadokumentidest. Andke andeks mu otsekohesus, aga hea teadus ei sünni kunagi mingi programmi alusel.

Vaatasime järele, et ka meie oleme rahastanud kliimasoojenemise teemadel, täitsa ilma mingi programmita, samuti umbes uurimisrühma. Kuid siis hakkasime võrdlema, milline on ELi programmi alusel jaotatud vahendite ja teisalt ERC vahendite alusel saadud teaduslik mõjukus. Tulemused oleksid nagu kahelt eri planeedilt — ERC uurijad avaldasid oma tulemusi maailma juhtivates ajakirjades, mida laialdaselt tsiteeriti.

Navigeerimismenüü

Programmi omad olid aga kaunis hallid. Tulemustest kõige rabavam oli see, et kui ERC grantide kliimauuringute tulemusena oli artiklite kõrval jäetud ka 20 patenditaotlust, siis programmi omad olid taotlenud patenti ainult kahele avastusele. Ilma kõrgkvaliteedilise teaduseta ei tule ka mingeid läbimurdelisi rakendusi. Kokku on Julgeid pohjused siiani välja andnud umbes granti ja nendega seoses töötab umbes 40 inimest, peaaegu Pärnu-suurune teadlaskond.

Kokkuvõttes ongi edukuse peamine kriteerium printsiip, et me vaatleme mitte niivõrd avaldamist, artiklite arvu, vaid erialast viidatavust, ja seal, kus see on asjakohane, patente ja kasulikke mudeleid.

Alles hiljuti sai Tallinna tehnikaülikoolis Julgeid pohjused teadlane, kellel erialane viidatavus on minimaalne.

Millise tasemega doktoriõpet suudab ta korraldada? Mis aga kaugelt kõige halvem — ta produtseerib omasuguseid juurde ja võib aastateks ette uurimistööd pidurdada.

Bibliomeetriast nii palju, et ERCs on selge soovitus: ärge pange taotlustesse kirja kõiki publikatsioone, kirjeldage meile ainult oma tähtsamaid töid.

Vanemates kategooriates taotlejate puhul vaatame ka taotleja h-indeksit, kuid me ei tähtsusta kindlasti üle ei artiklite arvu ega h-indeksit.

Nobeli auhindu on välja antud ka teadlastele, kelle eelnev h-indeks oli vägagi kasin.

Hurt muudab polve Tugev valu kuunarnuki liites raskuse tostmisel

Selge on ka see, et kui meile tuleb näiteks 45aastase teadlase taotlus, kellel on atraktiivne idee, aga tema taust on Julgeid pohjused, s. Näiteks ERC president, matemaatik Jean-Pierre Bourguignon tegi oma põhilise avastuse 21aastaselt ja seepärast naljatleb ta tihti, et pärast See on loomulikult utreeritud arvamus, aga siiski on selles ka terake tõtt, seda just matemaatika ja teoreetilise füüsika puhul.

Seega oma finantseerimisotsustega ERC riskib, kuid see risk põhineb siiski kogemusel ja on läbi kaalutud. Veel rõhutan, et me ju sisuliselt ei rahasta institutsioone, vaid üksikteadlasi, kes, tõsi, töötavad ülikoolides, teadusasutustes, firmades jne.

Ideed ei sünni kollektiivides ja konsortsiumides, ideed sünnivad üksikute inimeste peades — mida geniaalsem inimene, seda geniaalsem idee.

 1. Какое-то мгновение Хедрон -- Хедрон, которого больше не существовало, если не принимать во внимание калейдоскоп электрических зарядов в ячейках памяти города -- еще смотрел на Олвина -- с неприязнью и, похоже, с грустью.
 2. Какая-то часть безрассудства Олвина -- или, быть может, это была просто отвага.
 3. Võimalus esitada julgeid küsimusi — Sirp
 4. Testi haiguse liigesed
 5. В темноте внезапно снова зазвучал голос Хилвара: -- Люди с юга смогут рассказать нам .
 6. Но Сирэйнис все еще не была побеждена, и тотчас же наступило то, чего Олвин боялся и с чем приготовился сражаться изо всех сил: В его мозгу боролись теперь две совершенно различные сущности.
 7. Liigeste jaotus Goug

Seda ei tohi segamini ajada ideede teostamise ja rakendamisega, mida loomulikult tehakse kollektiivselt. ERC grandid on ka ülekantavad, s.

 • Vikipeedia:Tehke julgelt parandusi – Vikipeedia
 • Foto on illustreeriv.
 • Mine navigeerimisribale Mine otsikasti Vikid toimivad ja arenevad ainult juhul, kui keegi parandab õigekirja ja lauseehitust, lisab fakte, täpsustab sõnastust jne.
 • Arthroosi ravi 1 kraadi folk oiguskaitsevahendid
 • Uhine salvi vedelik

Kui ma teiega intervjuuks möödunud oktoobrikuus ühendust võtsin, viibisite parajasti Dublinis ERC juhtkonna koosolekul. Mida te nendel nõupidamistel arutate-otsustate? Asepresidentide valimised toimuvad vabade valimistena, näiteks minul oli ka vastaskandidaat. Teadusnõukogu liikmeks saab olla neli aastat ja siis saab seda veel pikendada kas aasta-kahe-kolme või nelja võrra.

 • Ladinakeelsete väljendite loend – Vikipeedia
 • Pärast ERC asepresidendi ametiaja lõppemist on ta Helsingi ülikooli biotehnoloogia instituudi professor olnud varem selle instituudi direktor aastail —Soome molekulaarse ja integratiivse neuroteaduse tippkeskuse direktor alatessamuti Soome Akadeemia professor alates
 • Объяснение могло быть двояким: либо она была слишком неразумна, чтобы понимать его, либо же, напротив, обладала слишком большим разумом, свободой воли и выбора.
 • Lisage liigeste haigustest
 • Artriit ola sailitab

Kaheksa-aastase tähtajaga teadusnõukogu liikmeid on olnud väga vähe. Kõige tavalisem tähtaeg on neli-viis, harvem kuus aastat.

Mis on rolli mängib selles koroonaviirus? Loe, kuidas Euroopa Parlament kavatseb probleemiga tegeleda. Koroonaviiruse kriis tõi esile kasvava probleemi - ravimite ja meditsiiniseadmete nappus, mis seab ohtu patsiendid, ning paneb surve alla riiklikud tervishoiusüsteemid.

Mul sai Nendel nõupidamistel on meie peamine aruteluobjekt eelarve. Me võitleme pidevalt selle nimel, et meie eelarve ei hanguks mingile tasemele, vaid Julgeid pohjused see pidevalt kasvaks. Miks ta peaks Julgeid pohjused Oleme teinud analüüsi ja Julgeid pohjused tulemused näitavad, et igal aastal jääb — väga-väga head taotlust rahastamata, sest raha ei ole. Praeguse edukuse juures hakkab juba juhuslikkus mängima Julgeid pohjused rolli.

Teiseks suureks aruteluobjektiks olid kohad, kus meil on selgesti arenguruumi. Näiteks oli meil paar aastat katse korras kasutusel selline uurimistoetus nagu sünergiagrant synergy grant. Meil oli selle käivitamise juures tuliseid vaidlusi ja ka mina olin üks, kes algatamisse pigem skeptiliselt suhtus. Grandi olemus on selline, et mingi täiesti uue suure eesmärgi nimel peaksid koostööks ühinema kaks kuni neli rühma eri aladelt. Mitte administratiivselt, vaid keskse eesmärgi nimel.

Esimene aasta ei jõudnud meie toetusraha olemuse sõnum päris hästi kohale, laekus hulgaliselt tavapäraseid konsortsiumi taotlusi ja nende keskmine tase oli kehvapoolne. Teisel aastal täpsustasime nõudmisi, saime vähem taotlusi ja mõne tase oli ka erakordselt hea. Tegime senise info põhjal analüüsi ja otsustasime, et jätkame selle grandiga ka edaspidi. Kuhu te siis selle sünergia Julgeid pohjused suunata?