Liigu sisu juurde

Ravijuhendi koostamise käigus selgus, et ravijuhendi teema on väga mahukas, ravijuhendi koostamine ühe tervikuna oleks veninud pikaks ning selle tulemusena oleks valminud mahukas ja keeruline ning ilmselt mitte kasutajasõbralik juhend. Patsiendiga tegeleb interdistsiplinaarne meeskond.

Oluline info seoses koroonaviirusega Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu ei soovitata välisriiki reisida. Kui juba viibid mõnes Euroopa riigis, osutatakse vajaminevat arstiabi Eestis kindlustatud inimestele võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega.

Raviks ravi

Patsientidel, kes siiski planeerivad välisriiki ravile minna, palume veenduda, et riiki saab siseneda ja välisriigi haiglal on võimekus kokkulepitud tervishoiuteenuse osutamiseks.

Plaanilise välisravi vajalikkuse palume kooskõlastada Eestist välisravile suunanud raviarstiga.

Raviks ravi

Kui vähegi võimalik, tuleb välisriiki ravile suundumine edasi lükata ning paluda raviarstil teha ravis muudatusi. Välisravi garantiikirjade ja vormide E või S2 pikendamise vajalikkust käsitleb Eesti Haigekassa juhtumipõhiselt.

Raviks ravi

Palume pikendamise taotluse saata vaid juhul, kui oled välisriigi raviasutusega eelnevalt kokku leppinud ravile siirdumise täpse aja. Erakorralise ravi vajaduse puhul suhtleb raviarst otse Eesti Haigekassaga. Eesti Haigekassa kindlustatul on teatud kriteeriumite alusel õigus saada tervishoiuteenuseid välisriigis ning taotleda haigekassalt nende eest nii rahalist kui ka mitterahalist hüvitist.

Raviks ravi

Võimalused plaaniliseks raviks välisriigis: A. Raviks ravi võimaluse puhul on tegemist mitterahalise hüvitisega. Positiivse otsuse korral väljastab haigekassa dokumendi vorm S2mille kohaselt võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle meditsiiniliste kulutuste eest välisriigis Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa Vabakaubanduspiirkonna liikmesriigid.

Väljastatud vorm S2 ei laiene võimalikele mittemeditsiinilistele kuludele patsiendi omaosalus, transpordikulu, tõlkekulu, administreerimis- või kontorikulu, haiglaväline majutus jne. Nende eest tasub välisriigi raviasutusele patsient või Raviks ravi seaduslik esindaja.

Raviks ravi