Liigu sisu juurde

Mida teeb haigekassa eriarstiabi ravijärjekordade lühendamiseks? Erinevates raviasutuses ja erinevate arstide juurde võivad olla erineva pikkusega ravijärjekorrad. Eriarstiabi Eriarstiabi vajab inimene siis, kui tema tervisemure vajab perearsti hinnangul kitsama eriala spetsialisti sekkumist. Erakorraline arstiabi on tagatud kõigile, kelle tervisemure tekib ootamatult ja on väga tõsine — näiteks äge haigestumine, trauma või mürgistus.

Raviasutusse patsient pikemalt ei jää. Päevaravi tingimustes antakse abi juhul, kui uuringute või raviprotseduuride sh operatsioonide järgselt haige terviseseisund vajab jälgimist, kuid teda ei pea Uhise harja ravi ööseks haiglasse.

Statsionaarset arstiabi osutatakse haiglas ja patsient peab seal ööbima või pikemalt viibima. Pane tähele! Haigekassa tasub kindlustatu tervishoiuteenuste eest ainult siis, kui raviasutusel on olemas leping haigekassaga. Lepingupartnerite loetelu leiab siit. Haigekassa tasub ainult nende tervishoiuteenuste eest, mis on tervishoiuteenuste loetelus ning mille osutamiseks on meditsiiniline näidustus. Eriarstiabi vajajad pannakse terviseprobleemi tõsiduse alusel ravijärjekorda. Tõsise terviseprobleemiga pääseb eriarstile kiiremini.

Uhise harja ravi

Ambulatoorse visiidi maksimaalne ooteaeg on kuus nädalat, plaanilisele statsionaarsele ravile ja päevakirurgia protseduuridele kuni kaheksa kuud. Ooteaeg võib pikeneda, kui inimene eelistab mõnda konkreetset arsti või raviasutust, raviasutusel on vähe arste või muid ressursse aparatuur, ruumidpatsient ootab korduvvastuvõttu jne.

Uhise harja ravi

Haigekassa on sõlminud raviasutustega kokkuleppe, mille kohaselt peavad raviasutused saatekirjaga erialadel hoidma inimestele järjekorrad avatuna vähemalt neli kuud ning ilma saatekirjata erialadel nahahaiguste arst, silmaarst, naistearst, psühhiaatrid vähemalt kolm kuud. Sellise kokkuleppe eesmärk on vähendada olukordi, kus inimene helistab raviasutusse ning talle öeldakse, et vabu aegu ei ole ning tuleks mingi aja pärast uuesti helistada.

Haigekassa kontrollib nõudest kinnipidamist regulaarselt. Eriarstiabi eriolukorras Kui Sul juba on eriarsti vastuvõtu aeg: Kui sul on jätkuvalt vajadus eriarsti juurde minna, siis haigekassa on saatnud tervishoiuasutused juhendi, milles palume hiljemalt kaks päeva enne planeeritud vastuvõttu patsiendiga ühendust võtta.

Siiski Uhise harja ravi iga tervishoiuasutus oma tööd ise. Tervishoiuasutusel on kolm võimalust: Esiteks pakkuda kaugvastuvõttu telefoni või videokõne teel. Kaugvastuvõtte tehakse kõikidel eriarsti erialade ja haigekassa tasub nende eest.

Eriarstiabi Eriarstiabi vajab inimene siis, kui tema tervisemure vajab perearsti hinnangul kitsama eriala spetsialisti sekkumist. Kindlustatul on õigus valida sobiv eriarst ning vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses, kellel on haigekassaga leping. Lepingupartnerid teenindavad kõiki haigekassa kindlustatuid olenemata kindlustatu elukohast. Eriarstile pöördumisel kehtib saatekirja nõue. Ilma saatekirjata saab pöörduda silmaarsti ning naha- ja suguhaiguste arsti, günekoloogi ning psühhiaatri juurde.

Arstil on jätkuvalt õigus ja võimalus vastavalt inimese terviseseisundile ka patsient vastuvõtule kohale kutsuda. Selleks ei tohi inimesel ega tema lähedastel olla viirussümptomeid, et hoida enda ning arsti tervist. Kolmandaks on arstil või tervishoiuasutusel võimalus vastuvõtt edasi lükata. Kui vastuvõtt edasi lükatakse, on tervishoiuasutusel võimalusel korral soovitus anda patsiendile kohe uus aeg või võtta patsiendi kontaktid ja anda talle uus aeg teada siis, kui eriolukord leeveneb ja uued vastuvõtuajad arstide töögraafikud on teada.

Kui uued Uhise harja ravi avanevad, saavad eriarsti tavavastuvõtule enne need patsiendid, kelle vastuvõtt eriolukorra ajal edasi lükati.

Kui Sinu vastuvõtu aeg tühistati eriolukorra ajal: Kui Sinu vastuvõtu aeg tühistati eriolukorra ajal, siis ei pea ise uut aega raviasutusega kokku leppima. Raviasutuse töötaja võtab Uhise harja ravi ise ühendust hiljemalt Vastuvõtuaegade broneerimisel on eelisjärjekorras patsiendid, kelle vastuvõtuaeg on eriolukorras tühistatud või edasi lükatud. Kui Sinu seisund ägeneb ooteajal, siis palun võta ühendust oma perearstiga ja kirjelda oma seisundit.

Perearst saab vajadusel korraldada e-konsultatsiooni eriarstiga. Kui sul on eriolukorra ajal tekkinud vajadus eriarsti vastuvõtuks: Võta ühendust oma perearstiga, sest tema on Sinu esimene kontakt tervisemure korral.

Perearstil on omakorda mitu võimalust. Esiteks saab ta patsiendiga suhelda, täpsustada tervisemuret ja suurema osa tervisehädade puhul aitabki inimest tema perearst. Kui perearstil on täiendavaid küsimusi eriarstile, saab perearst teha e-konsultatsiooni, mille eest tasub haigekassa. E-konsultatsiooni saab hetkel teha 23 erialal. Kui eriarst ja perearst peavad eriarsti vastuvõttu vajalikuks, saab eriarst, kes e-konsultatsiooni tegi, ravi üle võtta.

Seejärel on arvestades patsiendi tervisemure kriitilisust eriarsti otsustada, kas ta kutsub inimese enda juurde vastuvõtule või teeb temaga kaugvastuvõtu. Arstiabi ooteajad Arstiabi Sinu lähedal Inimesel on õigus valida endale sobiv eriarst ning vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses.

Arstiabi pakkuvate raviasutuste kontakte saab otsida erialade ning piirkondade kaupa siit. Eraldi saab otsida perearstide, eriarstide, õendusabi, hambaravi ning mammograafia kontakte.

Tervisemurega tuleb esmalt pöörduda perearsti poole, kes koostöös pereõega diagnoosib ja ravib enamikku haigusi.

Võta ühendust oma perearstiga, sest tema on Sinu esimene kontakt tervisemure korral.

Perearst hindab, kas ja kuidas saab ravis kaasa aidata eriarst. Samuti saavad perearstid paljudel erialadel kasutada e-konsultatsiooni teenust, mis võimaldab kiirelt konsulteerida eriarstiga ning täpsustada eriarstile suunamise vajadust. Perearsti vastuvõtule peab pääsema: ägeda terviseprobleemi korral samal päeval kõigil teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul Eriarsti juurde saadetakse inimene siis, kui tema tervisemure vajab perearsti hinnangul kitsama eriala spetsialisti sekkumist.

Eriarstiabi vajajad pannakse ravijärjekorda nende tervishoiuprobleemi tõsiduse järgi. Inimene peab saama vajaliku arstiabi sellise aja jooksul, mil tema tervislik seisund oluliselt ei halvene.

Uhise harja ravi

Tõsise tervisehädaga inimene pääseb arsti juurde kiiremini. Inimene peab arsti vastuvõtule pääsema ravijärjekordadele kehtestatud maksimumpikkuse piires. Erakorraline arstiabi on tagatud kõigile, kelle tervisemure tekib ootamatult ja on väga tõsine — näiteks äge haigestumine, trauma või mürgistus.

Inimene peab ise pöörduma haigla erakorralise meditsiini osakonda EMO või kutsuma kiirabi. Vältimatut ja erakorralist ravi vajavad inimesed võetakse ravile olenevalt patsiendi tervislikust seisundist kohe või plaanilisest järjekorrast lühema ooteaja jooksul.

Konkreetse inimese ooteaja pikkus oleneb arsti hinnangust. Vältimatut abi osutab haiglaväliselt kiirabi tasuta ja eriarstiabis erakorralised meditsiini osakonnad. Kuidas saab patsient ravijärjekordade lühendamisele kaasa aidata?

Lisaks suurematele haiglatele saab haigekassa rahastusega vastuvõtule ka väiksemates raviasutustes. Lisateavet lepingupartnerite kohta saab ka haigekassa klienditelefonil Miks tekivad ravijärjekorrad? Ühise ravikindlustuse eesmärk on tagada olemasolevate vahendite juures parim ravikvaliteet ja arstiabi kättesaadavus kõigile Eesti inimestele, kellel on ravikindlustus. Eestis on tööl käivat maksumaksjat ning 1,2 miljonit ravikindlustatud inimest, kellele peame arstiabi tagama.

Kuna maksumaksjaid on kindlustatutest kaks korda vähem, on meie rahastus väike, aga nõudlus arstiabi järele suur.

Uhise harja ravi

Abivajajaid on alati rohkem kui ressursse, seega peame me kõik teatud raviteenuste saamisel arvestama pikemate ootejärjekordadega. Ravijärjekord tekib siis, kui patsientide vajadused on reaalsetest võimalustest suuremad.

Võimaluste all mõistetakse nii raha kui ka tegijaid. Haigekassa ostab Mida teha, kui oled jäänud vajaliku arstiabita? Kui sa ei pääse mõistliku ooteajaga arsti juurde või oled jäänud vajaliku arstiabita, siis on oluline haigekassa poole pöörduda.

Võta meiega ühendust info [at] haigekassa. Tervishoiuteenuse osutaja planeerib oma tegevuse tema käsutuses olevate ruumide, seadmete, teenust osutava personali ja haigekassast ostetava teenuse mahu järgi. Ravijärjekordi ja tervishoiuteenuste nõudlust mõjutab: Konkreetsete raviasutuste töö planeerimine, sh kui palju vastuvõtuaegasid annab raviasutus plaanilisteks esmavastuvõttudeks, kui palju broneerib erakorralisteks vastuvõttudeks ja korduvvastuvõttudeks; samuti arstide, aparatuuri ja ruumide näiteks operatsioonitubade hõivatus.

Suur tagasikutsete arv — kui tagasikutseid eriarstile on palju, kasvab ka järjekordades ootavate inimeste arv.

Arstiabi ooteajad Arstiabi Sinu lähedal Inimesel on õigus valida endale sobiv eriarst ning vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses.

Patsiendi isiklik valik patsient soovib minna kindla eriarsti juurde või kindlasse raviasutusse. Vastuvõtule registreerunud, kuid kohale mitte minevate patsientide arv.

 • Üürikorterid: Ravi, Kesklinna linnaosa, Tallinn - - CityEe
 • Это только невнимательному наблюдателю могло показаться, что изваяние смотрит вдаль, на город.
 • Haiget koik luud ja uhine reuma
 • Jalad haiged polved
 • Шалмирана.

Haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja vahelise lepingu maht. Vaid see punkt loetelust on tegur, mida haigekassal on võimalik vahendite olemasolul lepingusummade muutmisega mõjutada. Mida teeb haigekassa eriarstiabi ravijärjekordade lühendamiseks? Tugevdame perearstisüsteemi. Oleme seadnud eesmärgi leida võimalus perearsti vastuvõttudeks ka õhtusel ajal ja nädalavahetusel nendes linnades, kus töötavad grupipraksised.

Tööajavälised perearsti vastuvõtud vähendavad koormust haiglate erakorralise meditsiini osakondadele. Jälgime ravi rahastamise lepingute täitmist ja analüüsime tervishoiuteenuste kättesaadavust. Vajadusel ning võimalusel muudame vahendite jaotust tervishoiuteenuse osutajate vahel erialade lõikes.

 • Eriarstiabi | Eesti Haigekassa
 • Но Олвин не успокоился.
 • Ravijärjekorrad | Eesti Haigekassa
 • Müük Korter, 2 tuba, €, Ravi tn 10, Veerenni, Kesklinn
 • Kuidas eemaldada valu olaliiges kodus
 • Pishuli valu
 • Вообще говоря, кто был выше, тот был и старше, но с достоверностью это правило можно было применять, лишь говоря о Лицо служило более надежным показателем.

Arendame ambulatoorse ja päevaravi teenuseid ning suurendame nende osakaalu. Arendame e-konsultatsiooni võimalusi perearstidele, et toetada üld- ja eriarstiabi koostööd. E-konsultatsiooni abil on perearstil võimalik tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ja ravi määramiseks.

E-konsultatsioon säästab patsientide aega, sest patsient ei pea ise eriarsti poole pöörduma — perearst konsulteerib eriarstiga elektroonselt. Kui e-konsultatsiooni käigus siiski selgub, et patsient vajab eriarstiabi või täiendavaid uuringuid, kutsub eriarst patsiendi vastuvõtule. Praeguseks toimib e-konsultatsiooni teenus juba 17 erialal.