Liigu sisu juurde

Juubelihõngulisel muu­ sikasündmusel saab osa mainekate artistide esinemi­ sest, kuulata saab unustama­ tuid kammerteoseid, kõlavad nii orkestrimuusika klassi­ kasse kuuluvad teosed, aga ei puudu ka uudisloo­ming. Enamik loomaarste võtab umbes 50 dollarit - väike hind selle eest, et maksta turvalisuse eest, teades, et teie ja teie kadunud lemmiklooma saab ühe skannimisega uuesti ühendada. Ja kui teie uus lemmikloom hääletaks, siis võin kihla vedada, et ta oleks kogu südamest nõus. K: Minu 9-aastane kass sööb rohkem kui kunagi varem, kuid tundub, et ta võtab kaalust alla.

Miranda Lambert näeb välja nagu moodne tuhkatriinu CMA auhindade punasel vaibal

This newspaper was mailed on Friday, July 17, Kommentaarid ja arvamused lk. Seda püha peetakse igal aas­ tal jaanipäeva lähedal, ühiselt Vancouveri eestikeelsete kogu­ duste liikmete osavõtuga. Eelnev päev oli olnud vih­ mane ja pühapäeva hommikul polnud veel kindel, kas tuleb vihmavari kaasa võtta, aga kell kuus õhtul oli ilm kujunenud haruldaselt ilusaks ja vaikseks.

Oli kaunis päikesepaisteline varasuvine õhtupoolik, põhja­ poole paistsid selgelt Vancou­ verit ümbritsevad mäed. Briti Kolumbia valitsuse ja kalmistu nõuete järgi pidid Covid tõttu osalejad ette registreerima, kindlustamaks et ­ ei tuleks kokku üle 50 inimese kohale.

Rahvas kogunes vaikselt, mõni viis omaste kalmudele lilli ja istus pereliikme lähedale hauaplatsile, teised kaugemale. Rahvas hajus laiali mäenõlval, hoides enam-vähem kahe meetri kaugusel teineteisest, mõni kan­ dis maski, mõni mitte.

Pastor Andres Rebane tervi­ tas kohalolijaid, ette teatades veel pandeemiaga seotud soovi­ tusi ja nõudeid rahvakogune­mi­ sele. Luteri koguduse orelimängija Cindy Leung oli koraale eelne­ valt salvestanud ja Aarne Tork mängis neid läbi helisüsteemi.

Harp ravi kana oravaga Olaliigese artroosi vahendid laulis kaasa Kaili Vesik, kaunistades veelgi teenistust oma imeilusa lauluhäälega. Pühakirja lugemisega aitasid kaasa kolme kiriku liikmed: Psalm luges Anne Tork luterikogudusest, Heebrea kiriluges Alar Suur­ kask õigeusukogudusest ja Johan­nese luges Thomas Kirves baptistikogudusest. Peale mälestuspalve ja meie isa palve oli võimalus kõikidel kogudustel kirikuteateid jagada.

Vabas õhus olles kujunes südamlik jumalateenistus ja võimalus Vancouveri kogukon­ naga taas koos olla.

lux tagasi eetris: Topics by kohtlanomme.ee

BC Sinodi soovitusel on luterikoguduse võimalik taaskohtumine Peetri kiriku siseruumides 49th ja Oak tänava nurgal alles septembri­ kuu teisel poolel, olenedes pan­ deemiaoludest. Tuleviku ei oska ennustada. Suur tänu pastor Rebasele teenimise eest, muusikutele ja kohalolijatele. Festivaliga tähista­ takse 50 aasta möödumist muusikafestivalide algusest Pärnus.

Juubelihõngulisel muu­ sikasündmusel saab osa mainekate artistide esinemi­ sest, kuulata saab unustama­ tuid kammerteoseid, kõlavad nii orkestrimuusika klassi­ kasse kuuluvad teosed, aga ei puudu ka uudisloo­ming.

Pärnu muusikafestivali kuns­ tilise juhi Paavo Järvi hinnangul on tänavune festival erakordne, sest enamik muusikafestivale on ära jäetud ning paljude or­ kestrite hooaeg on tühistatud. Sel aastal kehtib maailmas levivast koroonaviiruse pandee­ miast põhjustatuna hajutatuse nõue, mis ei puudutanud aga avakontserdil üles astunud Tallinna kammerorkestri väikest koosseisu. Samas festivali­ orkester, kus on tavaliselt 70 muusikut, peab vähendatud koosseisuga toime tulema.

Pärnu muusikafestival kestab Meie festival saab kümneaastaseks. Enne seda oli väga hea festival Oistrahhi Harp ravi kana oravaga val ja veel enne seda oli Beethoveni festival. Üle terve Nõukogude Liidu tunti seda lin­ na sellel ajal, kui kuskil reisida ei saanud. Siia tuldi just suve­ muusikat ja kultuuri nautima. Festivali sündmustega saab end kursis hoida festivali Facebooki lehe kaudu. Kontserte saab kuulata ERR Klassikaraadio vahendusel klassikaraadio.

Pikk aeg, mis veedetud isolatsioo­ nis, elurütmi muutus, majandus­likud väljakutsed, palju­ del luhta läinud reisiplaanid — see kõik jätab oma jälje. Sellele vaatamata peab püsima lootus, et viirus varsti kontrolli alla saadakse ja maailm saab jälle tavarütmis edasi kulgeda.

Kui sel suvel pikemast reisimisest miskit välja ei tule, miks mitte avastada oma lähiümbrust ja võimaluse korral natuke kaugemalt ka. Suvi pakub imelisi vaatepilte oma õiteküllusega — vaatamata sellele, et maailmas on nii palju muutunud, on loodus ikka stabiilselt toimiv oma kindlate aas­ taaegade rütmis ning vaataja jaoks alati kohal ja olemas.

See kaunis lillefoto on Peeter Põldre kaamerast. Vaadake ka teisi tema fotosid Eesti Elu Harp ravi kana oravaga www.

Post Registration No. Ainult digileht: 1a. Virtuaalne mälestu­s­ üritus toimus Eesti ettevõtja loodud platvormil.

Ta märkis oma sõnavõtus, et Eesti toetab Harp ravi kana oravaga ja Mehhiko ettepanekut ÜRO Jul­ geolekunõukogus vabatahtlikult loobuda veto kasutamisest mas­ sikuritegude puhul. Srebrenica mälestusüritus toi­ mus Eestis loodud Global Virtual Solutions platvormil Hybridity, mida on kasutatud mitmetel Eesti korraldatud kõr­ getasemelistel kohtumistel, sh ÜRO Julgeolekunõukogu eesis­ tumise ajal maikuus.

Autorite seisukohad ei pruugi ühtuda toimetuse omadega. Artiklis esitatud faktide õigsuse eest vastutab autor.

Päring kohanimeandmebaasist. Väliskohanimed

Euroopa Kohus jättis kehtima teise andmeedastusmehhanismi, mida tuntakse standardse lepin­ guklauslina standard contrac­ tual clauses ehkki rõhutas, et andmekaitseasutused võivad pea­ tada ka nende kaudu Harp ravi kana oravaga edastamise väljaspoole Euroopa Liitu, kui andmekaitse ei ole tagatud. Selle raamistiku alusel tegutsevad tuhanded ettevõtted Facebookist kuni autofirmade ja tööstusettevõteteni, et koguda eurooplaste andmeid kõikjal maailmas erinevate teenuste pak­ kumiseks alates pilvandme­ töötlusest, andmete hoiustamise ja finantsteenuste pakkumiseni.

Vladimir Juškin on olnud Eraalgatusliku valitsusvälise organisatsiooni, mille eesmärgiks on informeerida Venemaal toimuvast, nii andes hinnaguid sealsete otsuste mõjust Balti regioonile. Juškin on varem kirjutanud artikleid, mis juhivad tähelepanu Putini ja ta valitsuse KGB kurikuulsate nippide kasutamisele. Nüüd, et Putin on suutnud enese võimuloleku aja määramatuks ajaks kinnitada, on Venemaa Föderatsiooni president suu­ nanud taas agressiivselt tähelepanu Baltimaade või nende ida­ piiri alade okupeerimise suunas, kirjutas Juškin hiljuti Postimehe venekeelses väljaandes ohust, mis ei paista kusagile minevat.

Pigem muutub Putin julgemaks, arvestab reaalset võimalust, et Donald Trump ei suuda oma kohta pidada.

Inglise keeles tõi Paul Goble möödunud reedel oma võrgupäevikus Windows on Eurasia kokkuvõtte Juškini artiklist. Nendeks soovib ta Balti riigid teha. Hilisajaloost on näide, kuidas enne Teist maailmasõda Hitler annekteeris selle terminiga seda õigustades Tšehhoslovakkia. Seda, kuna Juškini väitel Putin leiab, et Nõukogude Liidu kokkuvarisemine pole täielikult tänaseni toimunud. Juškini analüüs on vajalik üldteadvusesse tuua. Putin kirjutas ülamainitud ariklis, et olukord on ikka sarnane sellega, mis toimus kahe ilmasõja vahel.

Putin aga tarvitab oma seisukoha õigustamiseks vaid ülessoojendatud stalinistlikku propagandat. Kuna duuma on talle lubanud Harp ravi kana oravaga Seda kinnitas ta ilmekalt Krimmi annekteerimisega — see oli ju tema sõnul ajalooline vene ala.

Putin toonitab ka vajadust vene rahvusest inimesi kaitsta, ka kõiki vene õigeusulisi, vaatamata elupaigale. Kui neid tagasi Kremli mõju alla ei saa, variseb Venemaa kokku, ainult vägivallaga või selle ähvardusega saavat seda vältida. Viimaseks Goble tõlgib Juškini artiklist, et Putini järgi puna­ impeeriumi lõpp ei toonud rahu, aga amnestiat.

Mis ometi on mineviku andeksandmine, vabastatakse juriidilisest vastutusest õigusrikkumisi sooritanud ja süüdimõistetud isikud. Putin tahab oma riigile seda. Selline piikide täristamine, sarnased Sustav turse kana rõhutavad fakti, et Juškineid on Baltikumile hädasti tarvis keerulistel aegadel.

Kuna taas kinnitab endine KGB mees Putin, et rahvusvahelised lepped ja konventsioonid ei lähe talle korda. Euroopa Kohus leidis, et USA seadused ei anna veebi­ ettevõtete seireprogrammidega Euroopa Liidu kodanike kohta kogutavate andmete osas sama tugevat kaitset kui Harp ravi kana oravaga seadu­ sed.